Reglement Schierste Ploatje 2023

1. Doel van de fotowedstrijd

 

Schierste Ploatje is een fotowedstrijd georganiseerd door Stichting ZO Groningen. Deze stichting heeft als doel het promoten van de regio Oldambt, Westerwolde en Veenkoloniën op toeristisch gebied. Het doel van deze wedstrijd in 2023 vanuit de stichting is het genereren van positieve aandacht voor Veenkoloniën door middel van het plaatsen/doorplaatsen van de foto’s welke gemaakt worden door de deelnemers. 

 

2. Eisen deelname

 1. Door in te gaan op de uitnodiging tot deelname geeft de deelnemer aan alle opdrachten van de fotowedstrijd mee te doen;
 2. Deelnemer geeft toestemming voor het (door)plaatsen en publiceren van de door hem/haar gemaakte foto tijdens de maanden van de fotowedstrijd (april t/m augustus) in het kader van de fotowedstrijd. Publicatie van fotomateriaal buiten het kader van de fotowedstrijd zal pas na overleg en instemming met de betreffende fotograaf gebeuren;
 3. Deelnemer is actief op sociale media, met name op Instagram en plaatst gedurende de wedstrijd updates aangaande zijn/haar deelname met oog voor het doel van de organiserende organisatie, te weten gebiedspromotie.
 4. Deelnemer maakt bij iedere foto welke hij als zijn/haar ‘beste’ foto van de betreffende opdracht beschouwt een zogenaamde pitch clip van maximaal 30 seconden, waarin hij/zij vertelt waarom de foto voldoet aan de opdracht en waarom het de winnende foto is.

3. Beoordeling en klassement

 

De foto’s welke ingezonden worden door de deelnemers worden beoordeeld door een driekoppige jury (zie punt 4 reglement). Deze jury beoordeelt de foto’s op techniek, originaliteit, creativiteit en de mate waarin goed invulling is gegeven aan de opdracht. De ingezonden foto moet moet door de deelnemer zelf gemaakt zijn, in de maand van de opdracht, in Veenkoloniën. Bij twijfel moet de deelnemer dit kunnen aantonen.

 

De betreffende foto mag niet eerder gepubliceerd zijn en mag slechts beperkt bewerkt worden. ‘Over-bewerkte’ foto’s worden wel toegestaan, maar dit zal terug te zien zijn in de beoordeling. Toegestaan zijn bewerkingen als: uitsnedes, verscherpen, aanpassingen in contrast, helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans. Ook het wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan. Niet toegestaan is het clonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen van beeldbepalende elementen uit het ingezonden beeld en het toevoegen van teksten en passe-partouts. Foto’s mogen niet artistiek bewerkt zijn.

 

Bij iedere opdracht wordt specifiek aangegeven wat de deadline is voor het aanleveren van de foto’s. Te laat inleveren betekent automatisch diskwalificatie voor de betreffende opdracht. 

 

De foto’s worden na iedere opdracht beoordeeld en vervolgens worden er punten toegekend. 

 

Puntenverdeling uitslag opdracht:

 1. Eerste plaats:       10 punten
 2. Tweede plaats:      8 punten
 3. Derde plaats:         6 punten
 4. Vierde plaats:         5 punten
 5. Vijfde plaats:          4 punten
 6. Zesde plaats:         3 punten
 7. Zevende plaats:     2 punten
 8. Achtste plaats:       1 punt

De fotograaf welke na de laatste opdracht de meeste punten over alle opdrachten heeft behaald wint de wedstrijd.

 

4. Jury

 

De jury bestaat uit twee vaste juryleden. Het derde jurylid varieert per opdracht, deze positie wordt telkens ingevuld door de persoon welke de workshop heeft gegeven voorafgaand aan de opdracht. De twee vaste juryleden zijn Stella Dekker (professioneel fotografe) en Alja Venema (winnaar Schierste Ploatje 2022). De jury zal telkens een zo goed mogelijke toelichting geven op haar beoordeling.

 

5. Prijzen

 

De deelnemers strijden naast de eer om de hoofdprijs, namelijk een eigen expositie in de Veenkoloniën. Ook wordt per opdracht een prijs uitgereikt aan de (maand)winnaar. 

 

6. Publicatierecht / auteursrecht

 

De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden foto’s te bezitten. Stichting ZO Groningen zal de foto’s alleen gebruiken in kader van de fotowedstrijd Schierste Ploatje, gebruik buiten de fotowedstrijd zal altijd vooraf afgestemd worden met de betreffende fotograaf. Bij publicatie in het kader van de fotowedstrijd zal ten allen tijde naamsvermelding plaats vinden. 

 

De deelnemer vrijwaart Stichting ZO Groningen voor claims van derden die aangeven auteursrechthebbende te zijn.

 

De deelnemer vrijwaart Stichting ZO Groningen voor claims van geportretteerden. Deelnemer zorgt voor de toestemming voor publicatie van de gefotografeerde. 

 

7. Gedragscode

 1. Fotografeer dieren en planten alleen in hun leefomgeving.
 2. Vang of verstoor geen dieren in hun leefomgeving.
 3. Houd een gepaste afstand bij het fotograferen.
 4. Natuurfoto’s zijn niet geënsceneerd en gemanipuleerd.
 5. Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.
 6. Betreed geen verboden terrein of rustgebieden.
 7. Laat geen afval achter.